Ordstilling

Del 1: Ordstilling. Her er en artikkel der antropologen Thomas Hyllad Eriksen sier sin mening om norsk identitet. Les gjennom Del 1, og i alle lukene, sett inn ordene i riktig rekkefølge. Print ut siden når du er ferdig, slik at jeg kan se hvor mange prosent du fikk!

Hva er en nordmann?

Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen glemmer fort at han er på ferie når han blir spurt om det finnes en moderne, norsk identitet.

Før Lillehammer-OL (reklamesnutter ble) fra Norge vist over hele verden. Her (det var) spisse fjell, snødekte vidder, barskog, rev, reinsdyr og ensomme skiløpere i vadmelsklær fra 1850-tallet. ”Man ville tydeligvis holde det hemmelig at (de fle s te nordmenn lever) omtrent som andre europeere,” (Thomas Hylland Eriksen uttalte). Hva kjennetegner en moderne, norsk identitet? Finnes den i det hele tatt? På telefon fra Sørlandet (antropologen prøver) å svare: - Skal vi være ærlige, så (vi bor) ikke lenger på landet. 75% av oss bor i urbane strøk, noe som er over gjennomsnittet i OECD. (Vi ser) de samme amerikanske TV- s eriene som andre, og kler oss i de samme italienske skoene og barneproduserte klærne fra Kina og Bangladesh. (Vi følger) fotball-VM og drikker øl og spiser potetgull. I en tid som vår, med stor kulturell likhet over hele verden, (vi blir besatt) av å være spesielle. (Du kan kalle) det en post-moderne nasjonalisme.

Når (alt blir) likere og likere, oppstår et behov for & # x00e5; markere at (man er) forskjellig. I Danmark (det har) rast en debatt om danskhet, og i Storbritannia har man oppdaget at (ingen vet) hva det vil si å være engelsk. Bare skotter og irer vet hvem (de er), mens engelsk er blitt en tom kategori som (man prøver) å fylle med noe. I Norge er vi spesielt opptatt av å markere at (vi er ikke) som alle andre, mener Hylland Eriksen. - Før (vi fikk) denne postmoderne nasjonale identiteten gjennom globaliseringen, < s pan class="GapSpan" id="GapSpan44"> (vi hadde) en sterk moderne nasjonal identitet. I den unge nasjonsstaten Norge (det var) viktig å produsere kulturell likhet. Men symbolene som ble valgt, var ofte importert. Rosemalingen og hardingfela er nokså nye importvarer som gjennom tilpasning er fornorsket. Selv ikke (grantreet er ) norsk, det er en innvandrer fra middelalderen.